Врачи клиники Инновация 12-13 сентября 2019 года в городе Днепр приняли участие во второй научно-практической конференции с международным участием Ukrainian Breast Meeting (UBM 2019). На конференции рассматривались актуальные проблемы современной эстетической, онкопластической и реконструктивной хирургии молочной железы. Это мощное событие дает возможность обмена самой современной профессиональной информацией с целью повышения качества оказания медицинской помощи в области маммопластики, онкопластики и хирургии лимфатической системы. На международной конференции были представлены современные подходы и огромный опыт работы зарубежных коллег в сфере эстетической и реконструктивной хирургии, иммунотерапии и лучевой терапии молочной железы. Были представлены доклады ведущих специалистов США, Аргентины, Италии, Испании, Германии, Канады, Великобритании и Украины. Именно такие конференции дают возможность врачам всего мира говорить на одном языке и эффективно внедрять в практику все самые современные достижения в лечении рака молочной железы!

Лікарі клініки Інновація 12-13 вересня 2019 року в місті Дніпро взяли участь у другій науково-практичній конференції з міжнародною участю Ukrainian Breast Meeting (UBM 2019). На конференції розглядалися актуальні проблеми сучасної естетичної, онкопластичною і реконструктивної хірургії молочної залози. Це потужне подія дає можливість обміну найсучаснішою професійною інформацією з метою підвищення якості надання медичної допомоги в області маммопластики, онкопластікі і хірургії лімфатичної системи. На міжнародній конференції були представлені сучасні підходи і величезний досвід роботи зарубіжних колег у сфері естетичної та реконструктивної хірургії, імунотерапії і променевої терапії молочної залози. Були представлені доповіді провідних фахівців США, Аргентини, Італії, Іспанії, Німеччини, Канади, Великобританії та України. Саме такі конференції дають можливість лікарям усього світу говорити на одній мові і ефективно впроваджувати в практику все найсучасніші досягнення в лікуванні раку молочної залози!

Запишитесь к врачу онлайн

    Укажите дату рождения