Клінічний онколог

Стаж роботи 7 років

Клінічна онкологія:

 • Хіміотерапія солідних пухлин;
 • Таргетна терапія;
 • Імунотерапія;
 • Профілактика та лікування ускладнень хіміотерапії.
 • Виконання широкого спектру протоколів медикаментозного ведення онкологічних пацієнтів.
 • Дійсний член європейського суспільства медичних онкологів (ESMO).
 • 2009-2015 рр. медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;
 • 2015 інтернатура за фахом «Клінічна онкологія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
 • 2017 Семінар «Належна клінічна практика (GCP) .
 • 2017 семінар “Належна клінічна практика (GCP). Нормативно-правове регулювання проведення клінічних випробувань”.
 • 2017 Всеукраїнська науково-практична конференція “Персоніфікація лікування онкологічних захворювань у жінок” Львів;
 • Жовтень 2018- участь у щорічному конгресі ESMO (Німеччина)

У співавторстві підготовлені статті:

 • Попередні результати ефективності хіміотерапії у хворих на метастатичний тричі негативний рак молочної залози;
 • Прогнозування індивідуальної чутливості до хіміопрепаратів;
 • Проведення хіміотерапії у пацієнтів з порушенням функції нирок;
 • Тези з доповідями – Вплив поліморфізму гена MTHFR на розвиток гематологічної токсичності у хворих на метастатичний рак молочної залози на тлі стандартної хіміотерапії;
 • Прогнозування ефективності платино-вмісних поліхіміотерапій у хворих на метастатичний тричі негативний рак грудної залози;
 • Затверджено 1 патент у співпраці з Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького – «Спосіб прогнозування ефективності платино-вмісних поліхіміотерапій у хворих на метастатичний тричі негативний рак молочної залози».
 • Неодноразовий доповідач на конференціях молодих вчених (дипломи за кращі наукові роботи, доповідаючи в V (67) – VI (68) Міжнародному науково-практичному конгресі студентів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (м. Київ, 2013-2014 рр. ), V, VI, VІII Міжнародному науково-практичному семінарі студентів і молодих вчених, присвяченому Всесвітньому дню боротьби з раком (м. Київ, 2014 року, 2015-го, 2017).
 • 24-25.04.2015 грант на відвідування конференції «7th Clinical oncology update – Oncologia-2015», ESMO (м. Краків).
 • Практична і наукова діяльність відповідно до відведених фрагментів тематики відділення – «Оптимізувати тактику лікування хворих на метастатичний рак молочної залози прогностично несприятливих молекулярних підтипів» 2017-2019 рр.
 

Запишіться до лікаря онлайн

  Вкажіть дату народження