У клініці ІННОВАЦІЯ Ви отримуєте всі технологічні можливості лікування раку молочної залози!


Всі діагностичні дослідження, хірургія, хіміотерапія, гормонотерапія та інші види терапії в клініці ІННОВАЦІЯ проводяться відповідно до сучасних стандартів, розробленими провідними світовими онкологічними центрами. Це означає, що кожен пацієнт, має можливість отримати найефективніше лікування за сучасними міжнародними стандартами, в рамках доказової медицини.

 

Діагноз рак молочної залози не повинен бути для Вас руйнівним. Це новий етап у Вашому житті. Сьогодні, ми можемо Вам запропонувати широкий вибір ефективних сучасних технологій і методик, які дозволяють провести Ваше лікування з максимальною безпекою та комфортом.

Play Video

Переваги лікування раку молочної залози у клініці ІННОВАЦІЯ

Ваш план лікування розробляється індивідуально для Вас, оскільки кожен пацієнт унікальний!

Мета лікування завжди однакова – повне видалення пухлинних клітин, які розрослися. Перед лікуванням проводиться повний об’єм досліджень, які дозволяють оцінити стан пухлини, потім обрати найбільш підходящий вид операції. У деяких випадках перед операцією слідує хіміотерапія, тоді пухлина зменшується і це дає можливість повноцінно провести органозберігаючу операцію.

 

Також онкологи клініки ІННОВАЦІЯ проводять спільні консультації з пластичними хірургами, на яких планується реконструкція молочної залози. Реконструктивна операція – дуже важлива частина лікування пацієнта з діагнозом рак молочної залози, оскільки від неї залежить не тільки реабілітація, а й подальша якість життя пацієнтки. 

Види лікування раку молочної залози у клініці ІННОВАЦІЯ

Метою проведення хірургічного втручання при раку молочної залози є повне видалення вогнища пухлини. Як і будь-якому іншому етапу лікування раку молочної залози у клініці ІННОВАЦІЯ хірургії приділяють особливу увагу. Існує два види хірургічного лікування раку молочної залози: органозберігаючі операції та мастектомія (повне видалення молочної залози). Перед проведенням операції лікар пояснює усі плюси та мінуси того чи іншого виду операції.

Органозберігаючі операції – головний принцип хірургічного лікування в мамологічному центрі клініки ІННОВАЦІЯ

В онкологічній клініці ІННОВАЦІЯ виконують повний спектр сучасних операцій на молочній залозі

Ще в недалекому минулому і при мастектомії та при органозберігаючих операціях (лампектомії) рекомендувалося повне видалення пахвових лімфатичних вузлів – аксилярна (пахвова) лімфаденектомія. Але при цьому частими наслідками такої операції для пацієнток були – набряк верхньої кінцівки (лімфедема) та порушення рухливості у плечовому суглобі. Сьогодні онкологи клініки ІННОВАЦІЯ використовують у своїй роботі сучасні методики, які дозволяють зберегти при можливості лімфатичний вузол, тим самим покращити якість життя пацієнтки, яка перенесла рак молочної залози.

1. Органозберігаюче лікування передбачає проведення неоад’ювантної хіміотерапії (до хірургічного втручання), а потім за необхідності виконання органозберігаючої операції.

Мета неоад’ювантної хіміотерапії полягає у знищенні мікрометастазів, у покращенні умов операбельності пухлини та виживаності хворих у результаті системної хіміотерапії до операції. Однією з переваг неоад’ювантної хіміотерапії є можливість на основі реакції пухлини (зменшення її розмірів) розпізнати, чи правильно вибрано застосовуваний для даної пухлини курс хіміотерапії. У разі виявлення непальпованої пухлини перед проведенням неоад’ювантної хіміотерапії в ділянку, що підлягає, ставлять спеціальну мітку, для того, щоб у період проведення операції її безпомилково можна було видалити.

2. Біопсія «сторожового» лімфатичного вузла (БСЛВ). У клініці ІННОВАЦІЯ онкологи користуються технологією, якій віддають перевагу у сучасній онкології – біопсією «сторожового» лімфовузла. Суть цієї методики – визначення ураженості раком пахвових лімфатичних вузлів. При даній методиці не потрібне видалення усіх лімфовузлів пахвової ділянки, а тільки видалення і дослідження єдиного сторожового лімфовузла. Якщо у сторожовому лімфовузлі не виявляються ракові клітини, то видалення решти лімфовузлів не обов’язкове. Така методика дає можливість проводити органозберігаюче лікування і зберігати пахвові лімфовузли, якщо вони не уражені метастазами. Це дозволяє попередити такі ускладнення, як лімфатичний набряк. Це, безумовно, позитивно позначається на подальшій реабілітації пацієнтки. Під час проведення операції для контролю чистоти видалення пухлини у клініці ІННОВАЦІЯ використовують тільки найсучасніші методики:

3. Маркування та гістологічний контроль чистоти краю резекції пухлини. Ця методика призначена для максимального збереження здорових тканин молочної залози.

Під час проведення операції на молочній залозі патогістолог отримує зразки видаленої тканини і готує їх таким чином, щоб у них був видний край розрізу і край видаленої пухлини. При такій підготовці можна точно побачити, чи достатньо хірург відступив від вогнища новоутворення. Для того, щоб точно визначити, де знаходиться край резекції у препараті, його потрібно позначити спеціальними барвниками. Тоді чітко видно межу розрізу і наявність або відсутність у ньому пухлинних клітин.

Якщо у краї резекції буде виявлена пухлина, то це значить, що пухлина ще залишилася в молочній залозі. Такий результат гістологічного контролю є сигналом для розширення операції. Маркування дає можливість точно знати, з якого саме боку в молочній залозі залишилася хвороба, і дозволяє видалити пухлину, що залишилася, з максимальним збереженням здорової тканини молочної залози.

4. Інтраопераційний рентген-контроль видаленого препарату виконується в тому випадку, якщо пухлина не промацується, але визначається на рентгені. У процесі проведення операції, видалений препарат із пухлиною відноситься в рентген-кабінет, де виконується рентген-знімок. У операційній хірург має можливість порівняти знімки пухлини до операції зі знімками видаленої пухлини. Це дає можливість хірургу переконатися в тому, що операція проведена радикально і пухлина видалена повністю.

Хіміотерапія — один із методів комплексного лікування раку молочної залози. Вона являє собою вид системного лікування раку. Хіміотерапевтичне лікування полягає у призначенні пацієнтам цитостатичних препаратів, що гальмують розвиток пухлини та руйнують пухлинні клітини. Хіміотерапія може призначатися як до, так і після операції. При підготовці до хірургічного втручання цитостатичні препарати сприяють зменшенню пухлини, що дозволяє зробити операцію менш травматичною і максимально зберегти здорові тканини молочної залози. Післяопераційна хіміотерапія допомагає зупинити метастазування і попередити рецидив захворювання.

 

В онкологічній клініці ІННОВАЦІЯ, залежно від показань і побажань самого пацієнта, хіміотерапевтичне лікування можна проводити в умовах госпіталізації або денного стаціонару. Для кожного пацієнта підбирається індивідуальна програма хіміотерапії згідно із сучасними стандартами лікування. У клініці ІННОВАЦІЯ дозування, послідовність і, головне, якість препаратів строго відповідає усім міжнародним протоколам. До протоколів лікування включені тільки оригінальні лікарські препарати виробництва провідних західних фармацевтичних компаній. Хіміотерапевтичне відділення ІННОВАЦІЇ оснащене сучасним обладнанням, яке дозволяє точно контролювати тривалість і швидкість введення препарату.

Останні два десятиліття привели до прориву в галузі лікування раку молочної залози – до клінічної практики увійшли препарати точкового пливу на змінені ракові клітини. Вони отримали назву «таргетних» – або препаратів цілі (англ. target). Таргетна терапія викликає загибель тільки пухлинних клітин, практично не чинячи несприятливого впливу на решту тканин організму, і, як наслідок, практично не викликає побічних ефектів. Перш ніж призначати таргетну терапію онкологи клініки ІННОВАЦІЯ проводять тести на визначення рецепторної чутливості. За допомогою імуногістохімії шматочків тканини пухлини, отриманих під час біопсії або при проведенні хірургічного лікування, уточнюється кількість естрогенових, прогестеронових та HER-2-рецепторів на клітинах пухлинних тканин.

 

Препарати таргетної терапії можуть використовуватися як самостійно, так і в комплексі з традиційними способами лікування раку молочної залози. Під дією препаратів на певні молекули ріст і поділ ракових клітин блокується. Деякі препарати можуть не тільки зупинити ріст пухлинних клітин, а й запустити процес їхнього знищення. При лікуванні раку молочної залози використовуються декілька класів таргетних препаратів, які впливають на клітинні рецептори естрогену, що інгібують ароматазу, блокують рецептор людського епідермального фактору росту, а також пригнічують PARP-білок.

 

Перший клас препаратів, розроблених молекулярною таргетною терапією, блокує рецептори естрогену, які в суттєво більшій кількості, ніж у нормі, присутні на пухлинах молочних залоз. Препарати, що блокують естроген-рецептори і перешкоджають приєднанню естрогену, мають назву селективних модуляторів естрогенових рецепторів. До цього самого класу належить препарат Фулвестрант (Фазлодекс).

 

Другий клас таргетних препаратів впливає на ріст ER-позитивних пухлин молочної залози. Представниками цього класу препаратів є Летрозол (Фемара), Анастрозол (Аримідекс), Екземестан (Аромазин). Усі ці препарати є «інгібіторами ароматази». Ароматаза — специфічний фермент, необхідний для вироблення естрогену. Блокування активності ароматази веде до зниження рівня синтезу естрогена в організмі жінки, що, у свою чергу, пригнічує життєдіяльність ракових клітин, які потребують естрогену як стимулятора росту. Максимальна чутливість до дії препаратів цього класу існує лише у жінок після природного або індукованого настання менопаузи, оскільки яєчники, які функціонують, здатні виробляти таку кількість ароматази, що повна її блокада неможлива.

 

Наступний відомий таргетний препарат – Трастузумаб (Герцептин), «ціллю» якого є рецептор людського епідермального фактору росту – 2 (human epidermal growth factor receptor 2, скорочено Her-2), що виробляється деякими видами раку молочної залози та низки інших пухлин. Герцептин має здатність стимулювати імунну систему організму до атаки клітин, які мають високу концентрацію Her-2. Аналогічну активність (попередження передачі сигналів-активаторів) при лікуванні пухлин молочної залози, які мають високу концентрацію Her-2, має препарат Лапатиніб (Тайверб).

Гормональна терапія – ефективний метод лікування гормонально-позитивних пухлин молочної залози. Інколи її називають антиестрогеновою терапією, оскільки вона спрямована на попередження впливу статевого гормону естрогену на ракові клітини. Гормональна терапія належить до так званої системної терапії раку. Це означає, що препарати такої терапії впливають на увесь організм, на відміну від препаратів таргетної терапії. Призначення препаратів проводиться за результатами визначення гормонального статусу пацієнтки. Залежно від загального стану пацієнта, характеру перебігу захворювання, його стадії, поширеності, менопаузального статусу лікарі клініки ІННОВАЦІЯ підбирають гормональне лікування індивідуально для кожного пацієнта. Зазвичай застосовуються препарати з однієї з трьох основних груп гормонотерапії, які відрізняються механізмом дії – зниженням рівня естрогену в крові, блокуванням естрогенових рецепторів, пригніченням синтезу естрогенів:

Променева терапія раку молочної залози полягає, головним чином, у пригніченні пухлини або зон можливого метастазування за допомогою лінійних прискорювачів. Убиваючи пухлинні клітини або знижуючи їхню життєздатність, променева терапія створює більш сприятливі умови для оперативного втручання, значно підвищує його надійність та радикалізм.

Як правило, останніми роками променева терапія проводиться здебільшого у післяопераційному періоді у хворих на рак молочної залози з підвищеним ризиком місцевого рецидиву захворювання. Також значній частині хворих, які піддавалися органозберігаючим операціям (секторальна або сегментарна резекція з пахвовою дисекцією), рекомендується проведення променевої терапії, що знижує загрозу місцевого рецидиву раку молочної залози у частині молочної залози, що залишилася, на 50-60%. Проведення променевої терапії при сучасній методиці планування з використанням комп’ютерної томографії і на сучасних лінійних прискорювачах, як правило, не супроводжується ускладненнями або побічними явищами, які потребують призупинення чи припинення лікування.

У клініці ІННОВАЦІЯ використовується найсучасніший лінійний прискорювач останнього покоління виробництва американської фірми Varian Clinac 2100 С. Лінійний прискорювач Varian дає можливість проводити опромінення пухлин усіх локалізацій на поверхні шкіри, а також розташованих на будь-якій глибині. Променева терапія в онкологічній клініці ІННОВАЦІЯ може проводитися в амбулаторних або стаціонарних умовах.

Запишіться до лікаря онлайн

    Вкажіть дату народження