Нам відомо, що швидку загибель ракових клітин викликає хіміотерапія, але висока токсичність медикаментів згубна для клітин, які здорові. Кістковий мозок більш чутливий до дії хіміотерапії. Фахівці з Американського центру онкологічних досліджень провели дослідження за участю пацієнтів з гліобластомою. У цих пацієнтів взяли зразки стовбурових клітин, і ці клітини модифікували, їх зробивши нечутливими до темозоломіду, що застосовується в хіміотерапії. Дані модифіковані клітини знову пересадили спостережуваним пацієнтам.

У підсумку пацієнти перенесли хіміотерапію на багато краще.

Запишіться до лікаря онлайн

    Вкажіть дату народження