Консультацію клінічного онколога ми надаємо пацієнтам з будь-якою онкологічною патологією. Тут важливо розуміти, що онкологічні захворювання сьогодні вважаються хронічними. Саме тому звичний підхід до лікування, який обов’язково в першу чергу вимагав оперативного втручання, уже не актуальний. Хірургічне лікування розглядається сьогодні, як частина комплексного лікування, що включає хіміотерапіюпроменеву терапію та інші допоміжні методики. Тому, тільки досвідчений клінічний онколог може правильно визначити ефективну послідовність, співвідношення і тривалість цих методів і забезпечити успішність лікування і одужання пацієнта.

Пацієнтів, які звернулися в ІННОВАЦІЮ, консультують провідні фахівці онкологи. У зарубіжних клініках таких фахівців називають клінічними онкологами.

Лаціннікова
Оксана
Миколаївна
Клінічний онколог

23

років досвіду

Тарасенко
Тетяна
Євгеніївна
Клінічний онколог

7

років досвіду

Курочка
Дарина
Григорівна
Клінічний онколог

10

років досвіду

Карнабеда
Оксана
Андріївна
Лікар-гематолог, клінічний онколог, К.М.Н.

28

років досвіду

Негода
Ганна
Олексіївна
Клінічний онколог

11

років досвіду

Хто такий клінічний онколог (консультація онколога)?

Клінічний онколог це фахівець в області онкології, який, в своїй клінічній практиці, суворо дотримується загальноприйнятих міжнародних стандартів діагностики та лікування онкологічних захворювань, сучасними методиками інструментальних і лабораторних методів досліджень.

 

Основне завдання клінічного онколога – скласти план обстеження пацієнта і за результатами проведеної діагностики поставити точний діагноз і визначити правильну стадію хвороби, визначити тактику лікування з урахуванням чутливості пухлини і спрогнозувати перебіг захворювання з урахуванням подальшого лікування хіміотерапії, променевої терапії і / або хірургічного лікування, або комбінації цих видів лікування.

В ІННОВАЦІЇ діагностика і схема лікування пацієнта знаходяться під обов’язковим наглядом внутрішньолікарняних консиліумів. Історія хвороби кожного пацієнта вивчається дуже ретельно, вибираються найбільш ефективні методики, що підвищує шанси на успішне лікування.

Кожен окремий клінічний випадок, без винятку, розбирається на міждисциплінарному лікарському консиліумі, в якому беруть участь онкологи, хірурги, хіміотерапевти, променеві терапевти, патоморфологи, лікарі діагностичного профілю і при необхідності пластичні хірурги (наприклад для винесення рішення про реконструктивну хірургію молочної залози). В результаті такого підходу лікарі досягають більш успішних результатів в лікуванні і подальше спостереження за пацієнтами. У разі діагностування злоякісних новоутворень, пацієнтам призначаються додаткові дослідження, а потім в максимально стислі терміни (що особливо важливо для онкології) підбирається комплекс лікування, який може включати хірургічні втручання, гормональну, а також хіміотерапію та променеву терапію.

Консультація за документами

У ряді випадків, коли пацієнт не може приїхати персонально на консультацію з поважних причин, а час на ухвалення рішення втрачати не можна, можливо проведення у наших фахівців консультації за документами, з метою підтвердження показань до лікування, оцінки проведеного лікування , уточнення і доповнення до існуючого лікування, консультування пацієнтів, які пройшли лікування або операцію в інших клініках тощо.

 

Документи, необхідні для проведення консультації

ПРИМІТКА: Файли формату DICOM та інші великі файли бажано передавати через файл-обмінний сервіс.

Запишіться до лікаря онлайн

    Вкажіть дату народження