Консультацію клінічного онколога ми надаємо пацієнтам з будь-якою онкологічною патологією. Тут важливо розуміти, що онкологічні захворювання сьогодні вважаються хронічними. Саме тому звичний підхід до лікування, який обов’язково в першу чергу вимагав оперативного втручання, уже не актуальний. Хірургічне лікування розглядається сьогодні, як частина комплексного лікування, що включає хіміотерапіюпроменеву терапію та інші допоміжні методики. Тому, тільки досвідчений клінічний онколог може правильно визначити ефективну послідовність, співвідношення і тривалість цих методів, забезпечити успішність лікування та одужання пацієнта.

Пацієнтів, які звернулися в ІННОВАЦІЮ, консультують провідні фахівці онкологи. У закордонних клініках таких фахівців називають клінічними онкологами.

Фрідман
Оксана
Станіславівна
Клінічний онколог, завідуюча відділення хіміотерапії

21

рік досвіду

Лаціннікова
Оксана
Миколаївна
Клінічний онколог

23

років досвіду

Тарасенко
Тетяна
Євгеніївна
Клінічний онколог

7

років досвіду

Курочка
Дарина
Григорівна
Клінічний онколог

11

років досвіду

Негода
Ганна
Олексіївна
Клінічний онколог

11

років досвіду

Хто такий клінічний онколог (консультація онколога)?

Клінічний онколог – це фахівець в області онкології, який, в своїй клінічній практиці, суворо дотримується загальноприйнятих міжнародних стандартів діагностики та лікування онкологічних захворювань, володіє сучасними інструментальними та лабораторними методами досліджень.

 

Основні завдання клінічного онколога:

  1. Скласти план обстеження пацієнта;
  2. За результатами проведеної діагностики поставити точний діагноз та визначити правильну стадію хвороби;
  3. Обрати індивідуальну тактику лікування пацієнта з урахуванням чутливості пухлини;
  4. Спрогнозувати перебіг захворювання враховуючи можливі варіанти подальшого лікування – хіміотерапії, променевої терапії, хірургічного лікування, або комбінації цих видів лікування.

В клініці ІННОВАЦІЯ кожний окремий клінічний випадок, без винятку, розбирається на міждисциплінарному лікарському консиліумі, тобто історія хвороби кожного пацієнта ретельно вивчається, підбираються найбільш ефективні методики діагностування та лікування онкологічних захворювань, що підвищує шанси на успішне лікування. В консиліумі беруть участь онкологи, хірурги, хіміотерапевти, променеві терапевти, патоморфологи, лікарі діагностичного профілю і при необхідності пластичні хірурги (наприклад, для винесення рішення про реконструктивну хірургію молочної залози).

 

В результаті такого підходу лікарі досягають найбільш успішних результатів в лікуванні та подальшому спостереженні за пацієнтами. У разі діагностування злоякісних новоутворень, пацієнтам призначаються додаткові дослідження, а потім, в максимально стислі терміни (що особливо важливо для онкології), підбирається комплексне лікування, що може включати хіміотерапію, імунотерапію, гормональну терапію, хірургічні втручання та променеву терапію.

Консультація за документами

У ряді випадків, коли пацієнт не може приїхати персонально на консультацію з поважних причин, а час на ухвалення рішення втрачати не можна, можливо проведення у наших фахівців консультації за документами, з метою підтвердження показань до лікування, оцінки проведеного лікування , уточнення і доповнення до існуючого лікування, консультування пацієнтів, які пройшли лікування або операцію в інших клініках тощо.

 

Документи, необхідні для проведення консультації

ПРИМІТКА: Файли формату DICOM та інші великі файли бажано передавати через файл-обмінний сервіс.

Запишіться до лікаря онлайн

    Вкажіть дату народження